Om de lessen van de jongere zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij hun leefwereld organiseren de leerkrachten op regelmatige tijdstippen buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten maken deel uit van het leerprogramma . De verplaatsingen kunnen tevoet, met de fiets, met het openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen gebeuren. De duurtijd kan variëren van één lesuur, een volledige dag of meerdere dagen.

Schoolreglement Wilt u meer lezen, gebruik de link naar het schoolreglement.