Bijlage: Aanzet tot herinneren
Op woensdag 14 januari, donderdag 15 januari en vrijdag 16 januari 2015 wordt door PSBuSO Spectrum afsluitend rond het project “14-18 – 100 jaar geleden” gewerkt.

Dit project gaat niet enkel om herinneren en beleven maar wil vooral een aanzet zijn voor het opmaken van een attituderapport voor de leefhouding van het hele Spectrumteam.

U bent van harte welkom om de leerlingen en het schoolteam in actie te zien.

Door het groeiend enthousiasme van het team overwegen we om dit project tevens in te dienen als wedstrijd voor klasprojecten rond de Eerste Wereldoorlog. We wachten hiervoor natuurlijk nog de eindevaluatie door leerlingen en leerkrachten af.

Het draaiboek in een notendop.

woensdag 14 januari 2015

Tentoonstelling in het schoolrestaurant door de heer F. Vermeire, lid van de Koninklijke Nationale Strijdersbond, Buggenhout & Sympathisanten.

 • Filmfragment opening sluis IJzer geflankeerd door de tentoonstelling over Kamiel Van Belle, de Buggenhoutse soldaat sluispoortopener.  De leerlingen van de leerlingenraad Spectrum verduidelijken aan de hand van hun reportage over hun bezoek aan het IIzermuseum te Diksmuide diverse aspecten uit de 1ste Wereldoorlog.
 • Bezoek privémuseum collectie voorwerpen 1ste wereldoorlog (groep 1) of wandeling naar het oorlogsmonument te Buggenhout (groep 2).

MOBILISATIE

donderdag 15 januari 2015
voormiddag 9u00 tot 12u30

 • Bekendmaking door de leerlingenraad van de uitslag wedstrijd “Historische kennis 1ste Wereldoorlog” van november 2014.
 • Indeling van de leerkrachten en leerlingen in 2 regimenten bestaand uit 9 bataljons.
 • Aanvang voorbereiding oorlog voor de burgerbevolking: aan de hand van proeven, opzoekingswerk,… ontvangen de leerlingen voedsel- en materiaal bonnen om in onderlinge samenwerking diverse opdrachten tot een goed einde te brengen.  Hierbij is vooral communicatie, samenwerking, doorzettingsvermogen en appreciatie van ieder zijn kunnen om het doel te bereiken van belang.
 • Oorlogsmaaltijd verbruiken per bataljon.

namiddag

 • 13u15 tot 14u05
  Voordracht ; Dendermonde, Martelarenstad door Piet Buyse, burgemeester Dendermonde (groep 1)
  Vervaardigen poppies uit hout, papier, recyclagemateriaal (groep 2)
 • 14u05 tot 15u45 (groep 2)
  Vervaardigen poppies uit hout, papier, recyclagemateriaal (groep 1)
  Voordracht ; Dendermonde, Martelarenstad door Piet Buyse, burgemeester Dendermonde (groep 2)

vrijdag 16 januari 2015
voormiddag van 9u00 tot 12u30

 • Verderzetting van de bovenstaande proeven in combinatie met, in samenwerking met het Rode Kruis, het verzorgen van de opgelopen oorlogswonden.
 • Per bataljon wordt een deel van het kunstwerk “ voetbalveld Nooit meer Oorlog in Niemandsland” uitgetekend en gebeurt een laatste check up voor het benodigde kunstwerkmateriaal .
 • Verbruiken van de oorlogsmaaltijd die bereid werd met de per bataljon op donderdag verworven ingrediënten.

BEVRIJDING

namiddag 13u15 tot 15u45

 • Opstellen van het kunstwerk.
 • Per bataljon een dankbare bezinningskaart schrijven naar de Onbekende Soldaat.  Deze kaarten worden gebundeld en op een later tijdstip verzonden naar Commonwealth war Graves.
 • Lossen van Vredesballonnen met Last Post uitvoering en bezinningsmoment.
 • Demobilisatie (opruimen materiaal doe-dagen).