Onze school werkt aan een actief GOK-beleid.

GOK

DUS klinkt GOK (Gelijke Onderwijs Kansen) in ONZE Spectrumtaal ZO:
Gezamelijk Onbevooroordeeld Koesteren.

Visie GOK-werking

Onze GOK-missie bestaat eruit de GOK- werking te integreren in de kwaliteitswerking van de school.  Het is een dynamisch proces dat binnen de schoolwerking voortdurend  evolueert.

Geënt op de schoolvisie en door in te spelen op vraag en behoefte van het schoolteam en de leerlingenpopulatie willen wij bewust de keuze maken om het beleid van de school te baseren op de noden van de (GOK) leerling.

De GOK -leerling mag zich GEEN vreemde eend voelen maar moet ervaren dat hij/zij ondanks de sociale achterstand

Gelijke Kansen KRIJGT en HEEFT.

Dit doen we

  • door een grote betrokkenheid van één ieder bij het totale schoolbeleid te realiseren;
  • door onderling, het leerkrachtenteam en de (overkoepelende) kernwerkgroep GOK, nauw samen te werken;
  • door onderstaande gemeenschappelijke basisdoelstellingen na te streven
  • het welbevinden van de (GOK) leerling en leerkracht  op onze school op het voorplan stellen;
  • het bewaken van de kwaliteit van de zorg opdat elk individu op onze school maximale ontwikkelingskansen krijgt;

Dit realiseren we

  • met onze zorg die erop gericht is om voor elke (GOK) leerling zoveel mogelijk hulpbruggen te bouwen die leiden tot een stevig kansenbeleid en optimale doorstroming naar de integratie in de maatschappij.
  • met onze doelbewuste en systematische initiatieven die erop gericht zijn elke (GOK) leerling actief te laten deelnemen aan het onderwijsaanbod zodat iedereen optimale kansen krijgt om zichzelf binnen het gekozen opleidingsgebied te kunnen ontplooien.
  • met ons streven naar samenwerking met de ouders waarbij het bevestigen en versterken van zowel het belang van hun opvoedende rol in de groei naar jongvolwassenen als het  belang van hun betrokkenheid bij de schoolloopbaan van de jongere,  evenwaardige componenten zijn die leiden tot een goede maatschappelijke integratie.
  • met het aan elke (GOK) leerling aanbieden van alle kansen om de schoolloopbaan tot een goed einde te brengen want dit betekent dat we de GOK-visie tot een goed einde brengen.