Kwalificatiefase

Vierde en vijfde leerjaar

Tijdens deze leerjaren (OV3) wordt naast de uitbreiding van de uren beroepsgerichte vorming ook aandacht besteed aan het uitvoeren van het gekozen opleidingsprofiel op de werkvloer. Vanaf het 4de leerjaar wordt een korte stage georganiseerd. Stage tijdens het 5de leerjaar verloopt gedurende een langere periode binnen de bedrijfswereld.

 

Lessenrooster

6 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken
21 lesuren Beroepsgerichte vorming (BGV)

Studieaanbod OV3

Observatiejaar

Grootkeuken medewerker

Hoeklasser

Logistiek Assistent

Metselaar

Werkplaats schrijnwerker

Alternerende Beroepsopleiding