Opleidingsfase

Tweede en derde leerjaar

Tijdens deze leerjaren (OV3) wordt de gekozen opleiding telkens uitgediept. Het aantal uren praktijk wordt uitgebreider en vakgerichter. Tijdens de lessen Geïntegreerde Algemene Vorming komen specifieke thema’s aan bod, die aan de leefwereld van de jongere gekoppeld worden.

 

Lessenrooster

8 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken
19 lesuren Beroepsgerichte vorming (BGV)

 

Grootkeuken medewerker

Hoeklasser

Logistiek Assistent

Metselaar

Werkplaats schrijnwerker