Het doel van de opleiding is aan de hand van de verworven kennis, sleutelvaardigheden en technieken de jongere te vormen tot een punctuele lasser/constructielasser.


Opleidingsfase: 2de en 3de leerjaar

Tijdens deze leerjaren wordt de opleiding hoeklasser uitgediept.
Het aantal uren praktijk wordt uitgebreider en vakgerichter.
Tijdens de lessen Geïntegreerde Algemene Vorming komen specifieke, aan de leefwereld van de jongere gekoppelde, thema’s aan bod.

8 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
19 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Kwalificatiefase: 4de en 5de leerjaar

Tijdens deze leerjaren wordt naast de uitbreiding van de uren beroepsgerichte vorming, ook aandacht besteed aan het uitvoeren van het gekozen opleidingsprofiel op de werkvloer. Vanaf het 4de leerjaar wordt een korte stage georganiseerd. Stage tijdens het 5de leerjaar kwalificatiefase verloopt gedurende een langere periode binnen de bedrijfswereld.

6 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
21 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Studiebewijzen Hoeklasser:

Na het behalen van alle competenties behaalt de jongere het getuigschrift van:

  • Hoeklasser