Het doel van de opleiding Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen is de jongere alle facetten van huishouding, gezondheid, communicatie, logistiek werk, initiatie zorg bijbrengen zodat men een volwaardige partner wordt in de zorgsector.


Opleidingsfase: 2de en 3de leerjaar

Tijdens deze leerjaren wordt de opleiding Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen uitgediept.
Het aantal uren praktijk wordt uitgebreider en vakgerichter.
Tijdens de lessen Geïntegreerde Algemene Vorming komen specifieke, aan de leefwereld van de jongere gekoppelde, thema’s aan bod.

8 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
19 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Kwalificatiefase: 4de en 5de leerjaar

Tijdens deze leerjaren wordt naast de uitbreiding van de uren beroepsgerichte vorming, ook aandacht besteed aan het uitvoeren van het gekozen opleidingsprofiel op de werkvloer. Vanaf het 4de leerjaar wordt een korte stage georganiseerd. Stage tijdens het 5de leerjaar kwalificatiefase verloopt gedurende een langere periode binnen de bedrijfswereld.

6 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
21 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Studiebewijzen Logistiek Assistent ziekenhuis & zorginstellingen:

Na het behalen van alle competenties behaalt de jongere het getuigschrift van:

  • Logistiek Assistent ziekenhuis & zorginstellingen