Het 1ste leerjaar is het moment waarop jongeren hun talenten en mogelijkheden ontdekken door kennis te maken met verschillende materialen, technieken en werksituaties.
Het schoolteam observeert, stimuleert en ondersteunt de jongere in de zoektocht naar een passend leertraject.
Door de zorgvuldige opvolging van het leerproces staat het schoolteam de jongere bij in het maken van een geslaagde keuze voor de opleidingsfase.


Het lessenrooster

11 lesuren Algemene Sociale Vorming (ASV)
Bestaat uit lessen algemene vorming, computer, taal, rekenen, crea.
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
16 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)
Tijdens deze DOE vakken wordt aan de hand van werkstukken een waaier van beroepsdomeinen aangereikt.