Na het 5de leerjaar van de kwalificatiefase kan de jongere nog een bijkomend jaar volgen. De Alternerende Beroeps Opleiding georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de steun van het Sociaal Fonds (ESF) is een brug tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld en vergroot de kans op tewerkstelling. Het is een éénjarige opleiding voor jongeren die de kwalificatiefase beëindigd hebben.


Integratiefase

14 lesuren Op school Bestaat uit lessen die een ondersteuning van de werkervaring vormen. Deze lessenreeks bestaat uit zowel lessen Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming als lessen Beroepsgerichte Vorming en lichamelijke opvoeding.
24 lesuren Op de gekozen stageplaats De jongere gaat 3 dagen per week op stage in een bedrijf en verwerft hierdoor werkervaring. Het programma wordt bepaald via overleg tussen bedrijf, school en jongere.

Studiebewijs

Na het doorlopen van de ABO opleiding behaalt de jongere een getuigschrift van Alternerende Beroepsopleiding.


Voordelen voor de jongere

  • Men kan rekenen op de raad en steun van de school.
  • De jongere is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
  • De inschakelingstijd in verband met uitkeringen loopt door.
  • De jongere blijft kinderbijslag gerechtigd.
  • Men komt in aanmerking voor bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen: VOP en ACTIVA.
  • Men ontvangt, na het afronden van de opleiding, een premie van ESF.

combinatielogo_esf2