Het doel van de opleiding is aan de hand van de verworven kennis, sleutelvaardigheden en technieken de jongere te vormen tot een punctuele lasser/constructielasser.

 


Opleidingsfase

Tweede en derde leerjaar

Tijdens deze leerjaren wordt de opleiding hoeklasser uitgediept.
Het aantal uren praktijk wordt uitgebreider en vakgerichter.
Tijdens de lessen Geïntegreerde Algemene Vorming komen specifieke, aan de leefwereld van de jongere gekoppelde, thema’s aan bod.

8 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
19 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Kwalificatiefase

Vierde en vijfde leerjaar

Tijdens deze leerjaren wordt naast de uitbreiding van de uren beroepsgerichte vorming, ook aandacht besteed aan het uitvoeren van het gekozen opleidingsprofiel op de werkvloer. Vanaf het 4de leerjaar wordt een korte stage georganiseerd. Stage tijdens het 5de leerjaar kwalificatiefase verloopt gedurende een langere periode binnen de bedrijfswereld.

6 lesuren Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
21 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Studiebewijzen

Hoeklasser

Na het behalen van alle competenties behaalt de jongere het getuigschrift van:

 • Hoeklasser

 

Vanaf 2020-2021 wordt deze opleiding aangepast.

Vanaf schooljaar 2020-2021 spreken we van een herstructurering buitengewoon onderwijs OV3.

Ons observatiejaar heeft zich alvast voorbereid op wat komen gaat en deze informatie kunnen jullie al terug vinden bij het luikje van het observatiejaar. Wat de toekomst verder gaat brengen is ook voor ons nog niet helemaal duidelijk. We geven je graag een blik op wat we al weten.

De nieuwe structuur zal er als volgt uitzien voor de opleidingsfase (2de en 3de jaar) (start schooljaar 2021-2022):

 • Basis logistiek en onderhoud
 • Basis horeca
 • Basis bouw
 • Basis hout
 • Basis mechanica

Dit wil zeggen dat leerlingen die inschrijven in het observatiejaar in schooljaar 2020-2021 het jaar nadien een keuze kunnen maken uit deze opties.

De nieuwe structuur van de kwalifciatiefase (start 2023-2024) is ook voor ons nog niet helemaal bekent, wat vast staat is dat we minstens één vervolgopleiding bieden. Wat we alvast weten is dat volgende richtingen zeker worden aangeboden:

 • huishoudhulp
 • keukenhulp
 • ruwbouwmedewerker
 • interieurbouwer
 • hoeknaadlasser

Begin je in het observatiejaar in 2020-2021? Dan zal je afstuderen in één van deze richtingen (en wie weet komen er wel meer keuzes bij in de toekomst).

Na je kwalificatiefase blijf je welkom in de ABO-opleiding indien dit voor jou een meerwaarde is om extra in te oefenen en je band met de school nog even te behouden. Bovendien kan je in uitzonderlijke gevallen al vanaf nu 2 jaar terecht in ABO.