Type 9 werking wordt georganiseerd volgens een geïntegreerde begeleiding.
Leerkrachten helpen de jongere om op eigen tempo, met oog voor de specifieke noden van de jongere met ASS-diagnose te integreren binnen het schoolleven. Tevens kan de jongere gedurende de volledige schoolloopbaan aan het PSBuSO Spectrum worden bijgestaan door de AUTI- coach.


type-9-werking


Het lessenrooster

11 lesuren Algemene Sociale Vorming (ASV)
Bestaat uit lessen algemene vorming, computer, taal, rekenen, crea.
3 lesuren Lichamelijke opvoeding.
2 lesuren Levensbeschouwelijke vakken.
16 lesuren Beroepsgerichte Vorming (BGV)
Tijdens deze DOE vakken wordt aan de hand van werkstukken een waaier van beroepsdomeinen aangereikt.