Waar veel mensen samenleven is er nood aan duidelijke afspraken.  Deze werden vanuit het schoolbestuur gebundeld in het schoolreglement.

Onze  BREIregel voor het dagelijks schoolleven is eenvoudig:


Brei MeeB eleefdheid – tegenover medeleerlingen en personeel;
R espect – voor elkaar en het personeel;
E erlijkheid – de basis voor vertrouwen en voor een goede samenwerking;
I nzet – om de geboden kansen waar te maken.

Ons VERTREKpunt voor het dagelijks schoolleven is eenvoudig:

1 Het basisPRINCIPE Behandel het schoolteam (personeel en leerlingen) zoals je zelf wilt behandeld worden.
EN
2 De basisVRAGEN Hoe zou jij je voelen als iemand jou op zo’n manier zou behandelen?
Wat kan je doen om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden?