Het schoolbestuur is de Provincie Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur richt niet alleen het onderwijs in, ze is ook verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.

Als uitvoerend orgaan van de Provincieraad treedt in concreto de Deputatie op.