Tijdens de kwalificatiefase gaat de jongere op stage. De organisatie van deze stage verloopt in nauwe samenwerking tussen bedrijven, ouders en stagementor van de school.

De leerlingen van het 4de leerjaar volgen gedurende 3 weken stage bij het bedrijf; de leerlingen van het 5de leerjaar proeven gedurende 6 weken van het beroepsleven op de werkvloer.

Deze werkervaring geeft een meerwaarde aan hun beroepsopleiding tijdens de schoolloopbaan en verhoogt hun kansen op tewerkstelling.