Jolien

De directeur is de kapitein van het schip. Hij zet samen met het voltallige team het beleid van de school uit en geeft mee richting aan de school. De directie staat open voor communicatie en is op de hoogte over het reilen en zeilen van de school.


Hans

De TAC houdt de veiligheid van eenieder in het oog op school. Veiligheid is primair voor de TAC. Hij volgt dan ook alles nauwgezet op. Het overzicht bewaken over de infrastructuur van de school, materiaalbeheer… zijn maar een paar voorbeelden wat onder de functie van TAC valt. Bovendien ondersteunt de TAC beleidsmatig mee.


Marijke – Boekhouding

Koen – Boekhouding

Evie

Lore – Leerlingenvervoer

Greet – Personeelszaken

De mensen op het onthaal geven elke dag het beste van zichzelf om alle administratie van leerlingen te ordenen en te structureren. Ze ontvangen de telefoons, coördineren alle vragen naar de juiste personen en ontvangen alle briefwisseling van leerlingen.


Ilonka

De leerlingenbegeleider is diegene die ondersteuning biedt op individueel niveau. Elke vraag die ouders of leerlingen hebben rond welbevinden of pesterijen komt bij de leerlingenbegeleider terecht. Er is steeds leerlingenbegeleiding aanwezig op school waar leerlingen terecht kunnen zodat ze niet met een volgeladen rugzak in de klas terechtkomen. In de leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen terecht om even tot rust te komen wanneer ze het nodig hebben of voor een goed gesprek.

De leerlingenbegeleider wordt echter ook opgeroepen wanneer het moeilijk loopt. Wanneer leerlingen over de schreef gaan, ondersteunt de leerlingenbegeleider de leerkracht. Op deze manier geven we samen een signaal dat gedrag soms niet gepast is. Het sanctionerende luik vinden we dan ook terug bij de leerlingenbegeleider.


Ann

De orthopedagoog volgt de leerlingen op in het geheel. Hoe loopt het op vlak van gedrag en op vlak van leren? Waar is ondersteuning nodig? De orthopedagoog probeert het geheel vast te houden. Leerkrachten en leerlingen worden hierin ondersteund en indien nodig zal er doorverwezen worden naar het CLB. De orthopedagoog zal ook met ouders rond leerlingen in gesprek gaan samen met leerkrachten/leerlingenbegeleider/CLB over toekomsttrajecten van leerlingen binnen de school.

Naast het overzicht behouden en ondersteunen van leerkrachten, zet de orthopedagoog in op een aantal sociale vaardigheden. Met kennis van rots en water, coöperatieve werkvormen en een psychotherapeutische achtergrond, werkt ze klastrajecten of individuele trajecten op maat uit.


Annelies

Anouk

Do

Eva

Joris

Kevin

Leen

Lien

Martine

Isabel

Stefanie

Sophie

De GASV-leerkrachten zijn leerkrachten die samen met jou de wereld verkennen. De GASV-leerkrachten geven een klein beetje theoretische uitleg, veel praktische vaardigheden en leren je hulpmiddelen hanteren. De GASV-leerkrachten zetten in op persoonlijke en maatschappelijke redzaamheid. Zodra je afstudeert, kan je zelfstandig gaan leven, wonen en werken.

In GASV werken we steeds aan de hand van thema’s die ook meteen toepasbaar zijn. De leerkrachten GASV ondersteunen de BGV-leerkrachten en dragen zorg voor de leerlingen. In de eerste drie jaar zetten we in op het aanleren van functionele vaardigheden. In de kwalificatiefase zetten we in op maatschappelijke vaardigheden en gebruik van hulpmiddelen.

In het leerkrachtenteam van GASV vinden we ook heel creatieve leerkrachten en heel ICT-vaardige collega’s terug. Deze vaardigheden geven ze graag door aan onze leerlingen.


Fabiola – GM

Greetje – GM

Hilde – GM

Lien – GM

Gert – HL

Jan – HL

Wendy – HL

Ann – LA

Leila – LA

Danny – ME

Walter – ME

Steven – OBS

Suzy – OBS LA

Jo – WS

Kurt – WS

Peggy – WS

Ria – LA

Saskia – LA

Kim – LA

De BGV- leerkrachten zijn de mannen en vrouwen van de praktijk. Een vak aanleren, dat is waar onze school voor bekend staat. Stuk voor stuk zijn het leerkrachten die hun vak door en door kennen. Onze BGV-leerkrachten staan dan ook te springen om deze vaardigheden door te geven aan onze leerlingen. Zij geven heel wat oefeningen om de kneepjes van het vak te leren kennen.

De leerkrachten BGV hebben een sterke voeling met de bedrijfswereld en hebben een zicht op wat de bedrijfswereld verwacht van onze leerlingen. Samenwerken met stageplaatsen, bezoeken aan bedrijven… De BGV- leerkrachten zetten er alvast op in. In het observatiejaar krijgen de leerlingen BGV in een projectwerking, waar ze de zin voor handvaardigheid verder aanscherpen en kennismaken met de verschillende mogelijkheden van onze school.


Gunther

Eva

De leerkrachten van levensbeschouwing hebben respect voor eenieders godsdienst en geven les volgens hun eigen expertise. Het zijn leerkrachten die erg betrokken zijn op de leerlingen en steeds een luisterend oor bieden. In levensbeschouwing wordt een apart groepje opgebouwd, omdat je niet steeds met alleen jouw klas les volgt.

Do

Kevin

Mark

Sophie

De leerkrachten van ons LO-team zorgen ervoor dat de leerlingen fit blijven. Hygiëne, fitheid en veiligheid staan op de voorgrond. De leerkrachten LO proberen iedereen te activeren volgens zijn of haar mogelijkheden. Hiervoor kunnen we terecht in de gebouwen van sporthal De Pit. Deze sporthal is een moderne accommodatie waar we gebruik van kunnen maken.


Elke

De Auti-coach is een rechtstreekse ondersteuning voor onze type 9 leerlingen. Juf Elke houdt op een persoonlijke manier contact met de auti’s en verduidelijkt vragen en moeilijkheden op maat van iedere leerling. Ze zet in op verduidelijken van sociale situaties, maar ook van de omgeving. Juf Elke zorgt ervoor dat leerlingen zich goed voelen op school.

Onze architectuur is alvast auti-vriendelijk en ook als school hebben we nagedacht over hoe we leerlingen met ASS kunnen ondersteunen. Gevisualiseerd werken, opdrachten vertalen naar enkelvoudige opdrachten en een begeleiding op maat van de auti-coach zijn slechts enkele aspecten van deze werking.


Annelies

Elke

De logopedisten ondersteunen leerlingen in de klas of individueel. Ze zetten heel hard in op klasondersteuning om zo veel mogelijk leerlingen te bereiken. De logopedisten gaan hier op zoek naar ondersteuningsnoden en bieden begeleiding op maat van de leerlingen. Er is een sterke samenwerking met de leerkrachten en ze werken dan ook steeds op vraag van de klassenraad.

Denk hierbij maar aan het in kaart brengen van de mogelijkheden van kinderen, het werken met voorleessoftware, het vereenvoudigen van instructies etc.


Fabiola

Martine

GOK staat voor gelijke onderwijskansen. De mensen binnen GOK denken iedere cyclus na over acties die de kansen van leerlingen versterken. Gezond ontbijt, fruitacties, EHBO, visualiseren van materiaal, ondersteunen bij stappenplannen… zijn maar een paar voorbeelden dat deze mensen mogelijk maken binnen de school.


Lore

Juf Lore is het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat over leerlingenvervoer. Routeplanners van de lijn en NMBS kent ze perfect. Abonnementen en schoolvervoer regelt ze tot in de puntjes. Bij problemen kunnen zowel busbegeleiders als ouders bij haar terecht. Bij problemen op de bus zal ze samenwerken met cel leerlingenbegeleiding om iedereen te ondersteunen.


Greet

Juf Greet zorgt ervoor dat de administratie van de leerkrachten in orde komt en kom je tegen wanneer je bij ons komt solliciteren. Naast de leerkrachtenadministratie maakt Greet alle vervangingen in orde en houdt ze een overzicht bij.


Marijke

Koen

De mensen van de boekhouding zorgen ervoor dat het financiële plaatje van de school blijft kloppen. Gelukkig zijn er bij ons op school heel erg weinig schoolrekeningen, dus hierover dienen jullie zich alvast geen zorgen te maken.De school zou niet zijn zoals het nu is zonder deze mensen. Zij zorgen ervoor dat het telkens weer netjes is op school en de schoolgebouwen hun schitterend uitzicht blijven behouden. Kleine herstellingen worden opgenomen door meester Yoeri, alsook de maaltijdbedeling.

Danny

Jolien

Soms loopt het even moeilijk en raken leerlingen de weg even kwijt. Om leerlingen niet op te geven, maar hun te ondersteunen in hun zoektocht hebben we een project opgericht: Buitengewoon En Uitzonderlijk. Binnen dit project stellen we verwachtingen bij, laten we het groepswerkplan los en

zetten we in op attitudes om te kunnen functioneren in een klasgroep. Graag meer info? We bezorgen het je graag.


Anouk

Stefanie

Sophie

Lien

Kevin

Isabel

Eva

Do

De leerkrachten bijscholing begeleiding proberen je op een andere manier de leerstof bij te brengen waarop je vast loopt. Wie weet leren ze je wel hulpmiddelen of trucjes aan, zodat je weer snel mee bent in het hele lesgegeven.

Lieve

De leerkracht ABO zorgt voor ondersteuning voor onze leerlingen die een bijkomend jaar willen doen na hun 5de jaar kwalificatiefase. In dit extra jaar zorgt de leerkracht ABO er o.a. voor dat de nodige attitudes en vaardigheden van deze leerlingen worden geoptimaliseerd om mee te draaien op de arbeidsmarkt. De leerkracht ABO is de brug tussen de schoolloopbaan van de leerlingen en de bedrijfswereld.