zorg

Leerkrachtenteam

Door de gedifferentieerde leerondersteuning helpen de juffen en meesters elk met hun eigen gedrevenheid en vakdeskundigheid, de jongeren om op hun eigen tempo de vakcompetenties en ontwikkelingsdoelen te verwerven.

Leerlingenbegeleider

Door zijn luisterend oor, zijn gerichte ondersteuning en kordate aanpak wijst de meester de juiste weg om kleine en minder kleine problemen op een positieve wijze op te lossen.

Paramedisch team

Door het ter beschikking stellen van hun vaardigheden spelen kinesist, logopedist en orthopedagoog individueel of in klasverband in op specifieke hulpvragen van de jongeren.

Opvoeders

Door steeds ter beschikking te staan van de jongeren helpen zij met raad en daad de dagelijkse beslommeringen van het schoolleven vakkundig af te werken.

Ouders

De ouders kennen hun kinderen het best.  Daarom streeft het schoolteam naar een goede persoonlijke samenwerking.  Er worden op regelmatige basis informatieavonden, oudercontacten of individuele overlegmomenten georganiseerd.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

De centra voor leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van jongeren nu en in de toekomst.  Het CLB team bestaat uit, psychologe, sociale verpleegster, verpleegster en de arts. Het CLB organiseert ook medische onderzoeken, biedt ondersteuning aan de school bij kinderen met problematische afwezigheden, helpt mee met het opzetten en begeleiden van projecten en is aanwezig op klassenraden en oudercontacten.

Contactgegevens:
Hoofdzetel CLB Waasland
Dr. Verdurmenstraat 2
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/776 02 16
Fax: 03/766 45 18
E-mail: info@clbwaasland.be
Website: www.clbwaasland.be

Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk (CSW)

De cel voor schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van de geboden ondersteuning door het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen. De schoolmaatschappelijk werker is een vertrouwenspersoon die individueel, in groep of met het gezin oplossingen zoekt of advies geeft in specifieke situaties. Op eenvoudige vraag aan de directeur kunt U steeds een beroep doen op een CSW medewerker.